Acte necesare cadastru / intabulare

Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire, in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie, etc.) - copie legalizata.;
  • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare;
  • Adeverinta de rol
  • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - copii simple;
  • Cerere-tip, completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat;
  • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de expertul autorizat;
  • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de expertul autorizat;

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect de cadastru in parte, in functie de specificul lucrarii (suprafata apartmentului sau a casei, nr. camere, etc). Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati...

Plata se achita dupa sistemul avans (la preluarea lucrarii) si rest de plata (la finalizarea lucrarii).

Dispunem de echipamente topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri in cadastru.

Lucrarile topografice si de intabulare sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.


Uploaded with ImageShack.us